• 07:10

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 08:25

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,932,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : ATR
سیستمی
 • 06:00

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:15

  یکشنبه,28 مهر

فرودگاه ارومیه , ارومیه ، ایران
5,938,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی